top of page
owca
OW ZAKOPIEC jadalnia
zakopiec baner
oscypki_duże
pocztowka_pico
oscypki
aaa_1_ 91.jpg
1882.jpg

WARUNKI UCZESTNICTWA:  REZERWACJI, ZMIAN ORAZ REZYGNACJI

 

1. WARUNKI REZERWACJI

​1.1. Rezerwacji można dokonać:

- telefonicznie: poniedziałek – piątek 8-20:00 oraz sobota 9-14:00

- mailowo: e-mail: biuro@zakopiec.pl

1.2. Osoba dokonująca rezerwacji (Zamawiający) zobowiązana jest do wpłaty zadatku w wysokości: 30% wartości zamówienia lub 400 zł/os w przypadku turnusu z dofinansowaniem PFRON, zgodnie z informacjami zawartymi w SMS-ie z potwierdzeniem rezerwacji, który Zamawiający otrzyma niezwłocznie po jej dokonaniu. Zadatek musi wpłynąć na konto Ośrodka w terminie wskazanym w SMS-owym  potwierdzeniu (zwyczajowo do 7 dni od daty rezerwacji; w niektórych przypadkach, np. bliski termin pobytu lub kończące się miejsca w Ośrodku: w terminie krótszym niż 7 dni).

1.3. Wpłata zadatku oznacza akceptację niniejszych „Warunków uczestnictwa” dostępnych pod linkiem podanym w SMS-owym potwierdzeniu rezerwacji oraz na www.zakopiec.pl i www.tatrzanska.eu.

1.4. Wpłacony zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny usługi, zgodnej z potwierdzeniem rezerwacji.

1.5. O otrzymaniu zadatku Ośrodek poinformuje Zamawiającego za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu podany      w trakcie dokonywania  rezerwacji.

1.6. Wszelkie informacje praktyczne, dotyczące pobytu oraz Ośrodka są dostępne na www.zakopiec.pl i www.tatrzanska.eu.
1.7. Dopłatę końcową, zgodnie z informacją podaną w SMS-owym potwierdzeniu rezerwacji należy uiścić najpóźniej  do 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

1.8. Brak terminowych wpłat upoważnia Ośrodek do anulacji rezerwacji ze względu na niedopełnienie warunków ze strony Zamawiającego.

1.9. Podany w potwierdzeniu termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa  Ośrodek nie zwraca wpłaconych środków.

 

2. ZMIANA REZERWACJI

2.1. W przypadku zmiany terminu przez Zamawiającego,  niezależnie od tego, na jak długo przed przyjazdem została ona zgłoszona, Ośrodek wystawia zwolnione miejsca do ponownej sprzedaży. Jeżeli:

- miejsca zostaną sprzedane -  zadatek zostaje przeksięgowany na poczet nowego terminu;

- miejsc nie uda się sprzedać - zadatek zostaje potrącony w całości.

Powyższa zasada nie obowiązuje jedynie w przypadku dokonania zmiany powyżej 30 dni przed przyjazdem i nie później niż jeden tydzień po dokonaniu rezerwacji.

2.2. Zmiana Uczestników jest bezpłatna (należy ją zgłosić najpóźniej dzień przed przyjazdem).
2.3. Zmiany  należy  zgłaszać telefonicznie  w  godzinach  pracy  biura (poniedziałek – piątek 8-20:00, sobota 9-14:00) lub mailowo (decyduje data wysłania).

3. REZYGNACJA

3.1. W przypadku rezygnacji  przez Zamawiającego: niezależnie  od  tego, na  jak długo  przed  przyjazdem została ona zgłoszona, Ośrodek wystawia zwolnione miejsca do ponownej sprzedaży. Jeżeli:
- miejsca zostaną sprzedane:   zadatek  zostaje  zwrócony  Zamawiającemu, po potrąceniu 50 zł za osobę (koszty  manipulacyjne)

- miejsc nie uda się sprzedać:  zadatek zostaje potrącony w całości
3.2. Zmiany należy zgłaszać telefonicznie w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek  8-20:00,  sobota  9-14:00) lub  mailowo (decyduje data wysłania).

3.3.  Ewentualne sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie, po pisemnym udokumentowaniu zdarzenia

3.4. Zgłoszenie rezygnacji w dniu przyjazdu lub niestawienie  się Klienta  w  Ośrodku w zarezerwowanym  terminie  jest  uznawane      

 za niedojazd i skutkuje potrąceniem całkowitej wpłaty.

4. REKLAMACJE

4.1. Każdemu klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji.

4.2. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać drogą pocztową, listem poleconym, na adres siedziby firmy:
OW "Tatrzańska" ul. Jaszczurówka 19, 34-500 Zakopane.

4.3. Po rozpatrzeniu reklamacji, odpowiedź do Klienta zostanie wysłana nie później niż 30 dni od momentu otrzymania przez nas korespondencji reklamacyjnej.

OTRZYMUJ PROMOCJE

bottom of page